84
   Thursday
   90 / 69
   Friday
   91 / 69
   Saturday
   90 / 69

   Ottumwa wrestling Macon basketball