57
   Wednesday
   75 / 58
   Thursday
   77 / 49
   Friday
   64 / 43

   Ottumwa wrestling Macon basketball