64
   Wednesday
   69 / 46
   Thursday
   74 / 40
   Friday
   59 / 33

   Putnam County girls basketball TSU wrestling