90
   Wednesday
   90 / 69
   Thursday
   90 / 69
   Friday
   90 / 69

   Rain Tonight, Chilly Wednesday