45
   Wednesday
   54 / 51
   Thursday
   56 / 35
   Friday
   38 / 28