64
   Wednesday
   66 / 40
   Thursday
   68 / 47
   Friday
   77 / 55