68
   Wednesday
   77 / 59
   Thursday
   75 / 51
   Friday
   64 / 44