56
   Wednesday
   69 / 46
   Thursday
   73 / 40
   Friday
   60 / 33