76
   Wednesday
   78 / 54
   Thursday
   78 / 58
   Friday
   81 / 61